ประชุม แผนกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) คณะวิทยาศาสตร์
วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 1 คณะวิทยาศาสตร์

ประชุมผลการดำเนินงานกิจกรรมการจัดการความรู้ ปี 2560 และแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ ปี 2561 
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์

[ชมภาพกิจกรรม]

ประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 4/2560
วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์