อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมทีมบริหาร
เข้าพบทีมบริหารชุดใหม่คณะวิทยาศาสตร์
เพื่อรับฟังนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยฯ และแนวทางการดำเนินการเรื่อง EdPEx300
วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

[ชมภาพกิจกรรม]